витекс троян ад
Щрайхгарни прежди от Nm4 до Nm18 и състави 100% вълна и вълна синтетика.
Багрени прежди.
Багрени материали.
Платове, подходящи
за мъжко, дамско и детско връхно и
горно облекло.
С приложение в шивашката и обувната
промишленост, в строителството, за хидроизолации и интериорния текстил.
Трудногорими,
хидрофобни киселино устойчиви
тъкани, подходящи за работно облекло, униформи и облицовки.
Производител на вълнени и вълнен тип щрайхгарни тъкани, прежди, багрени материали, нетъкан текстил, регенерирани текстилни материали, одела. Фирмата поддържа сертифицирана
система за управление на качеството
по ISO 9001 от 1996 г.