Търсене
• предлагаме
 
64 продукта
• раздели
 
Тъкани
Сурови тъкани
Прежди
Нетъкан текстил
Одеала
Регенерирани материали
Услуги

начало » iso


Политика на фирмата

Развитието на "Витекс-Троя" АД продължава и сега, като от най-голямо значение са повишаване на ефективността на производството, непрекъснато повишаване на качеството продукцията, максимално задоволяване на изискванията на клиентите, търсене на нови бизнес партньори.

През 1996 в фирмата беше успешно въведена система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарта ИСО 9000. Основните цели на ръководството са отразени в ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО:

 • Непрекъснато обновяване на асортимента, чрез разработки съответстващи на изискванията на клиентките и съобразени с модните тенденции;
 • Повишаване на кокурентноспособността на фирмата, чрез:
       - Намаляване на себестойността;
       - Поддържане на елитно качество;
       - Скъсяване срока на изпълнение на поръчките и обслужването на клиентите;
 • Пълно удовлетворяване на изискванията и потребностите на клиентите, с цел създаване и поддържане на взаимно доверие;
 • Ангажиране на персонала с целите на фирмата. Повишаване мотивацията им чрез обучение, осигуряване на оптимални условия на труд и отлична организация на производството;
 • Оптимизиране на технологията за производство на екологично чисти и безвредни за здравето продукти, при пълно спазване на изискванията за чиста околна среда.

За нуждите на отдел Маркетинг и с цел удовлетворяване на изискванията на стандарт ISO 9001:2015, заложени в нашата Система за Управление на Качеството, молим да попълните и изпратите обратно тази карта:

АНКЕТНА КАРТА МАРКЕТИНГ

E-mail: vitex@vitexgroup.com

Предварително Ви благодарим за отделеното време.


 

  • новини
   
помощ мнения